M. A. Castrénin seura
ajankohtaista tapahtumakalenteri kulttuurimatkat jäseneksi liittyminen apurahat po-russki
etusivu

Toiminta

LeimaM. A. Castrénin seura perustettiin 22. tammikuuta 1990 Helsingissä. Sen tarkoituksena on 
– luoda yhteyksiä ja edistää vuorovaikutusta Suomen sekä Venäjällä asuvien uralilaisia kieliä puhuvien kansojen välillä,
– tehdä tunnetuksi näiden kansojen kulttuuria Suomessa sekä
– tukea niiden kulttuuripyrkimyksiä ja oman kielen viljelyä. 

M. A. Castrénin seuran perustamiseen vaikutti ratkaisevasti 1980-luvun lopulla alkanut Venäjän ja Itä-Euroopan murros. Muutos edellytti uudella tavalla konkreettisia yhteyksiä Suomen ja Venäjällä asuvien uralilaisten kielten puhujien välillä. Seura pyrkii tavoitteisiinsa yhteistyössä suomalaisten ja ulkomaalaisten sisarseurojensa ja kulttuurijärjestöjen ja -viranomaisten kanssa. 

Toimintansa aluksi seura käynnisti stipendiaattivaihdon Suomen ja Marin tasavallan välillä. Suurimpia seuran järjestämiä tapahtumia ovat olleet vuoden 1991 Uralilainen kirjallisuuskonferenssi Kieli on kotimaani, johon oli kutsuttu uralilaisia kieliä puhuvien kansojen parista kirjailijoita ja äidinkielen asiantuntijoita, Marin kulttuuripäivät vuonna 1993 ja XI kansainvälinen suomalais-ugrilainen kirjallisuuskongressi Kirjallisuus käännekohdassa vuonna 2010. Seuran toimintaan kuuluvat vuosittain järjestettävä sukukansapäivä sekä muut jäsentilaisuudet. Toiminnasta tiedotetaan neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä jäsentiedotteessa, seuran sähköpostituslistalla ja Facebook-sivulla. 

Vuodesta 1994 lähtien M. A. Castrénin seura toimi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa sukukansaohjelmaa (pääkohtia opetusalan yhteistyö, henkilövaihto, tutkimusyhteistyö, museo- ja kirjastoalan yhteistyö sekä kulttuurivaihto) koordinoivan neuvottelukunnan koollekutsujana ja ohjelman vastuullisena toteuttajana. Vuodesta 2013 ohjelma jatkuu nimellä Suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyö, jota hallinnoidaan opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Kielikummitoiminta

Seura käynnisti vuonna 2007 ns. kielikummitoiminnan Morkin piirissä Marin tasavallassa sijaitsevan Šorunzan keskikoulun ja Kortkerösin piirissä Komin tasavallassa sijaitsevan Bolšelugin keskikoulun kanssa. 

Molempien koulujen yhden luokan oppilaille ja sen opettajalle tilattiin omakielisiä lehtiä: marinkielisiä Ketše-lastenlehtiä ja kominkielisiä Bi kin -lastenlehtiä. Useana vuonna myös luokkien tekemiä luokkaretkiä on voitu avustaa. Tarkoitus oli tukea samoja luokkia yhtäjaksoisesti koko koulunkäynnin ajan.

Kielikummeja oli vuoden 2015 lopulla 66, sekä henkilö- että yhteisöjäseniä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. 

Hallitus

Seuran asioita hoitaa yhdeksänjäseninen hallitus puheenjohtajanaan toiminnanjohtaja Anne Helttunen (Äidinkielen opettajain liitto). Hallituksen muut jäsenet ovat kääntäjäkoordinaattori Merja Aho (Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskus FILI), FM Elina Ahola (Turun yliopisto), neuvotteleva virkamies Henna Haapala (Ympäristöministeriö), projektipäällikkö Jussi-Pekka Hakkarainen (Kansalliskirjasto), MuT Maari Kallberg (Sibelius-Akatemia), toimittaja Kirsikka Moring, FT Merja Salo (Helsingin yliopisto) ja kirjailija Jouni Tossavainen. Hallituksen sihteerin tehtäviä hoitaa toiminnanjohtaja, FM Marja Lappalainen.

 

Dokumentit

seuran säännöt  | toimintakertomus 2013 | toimintasuunnitelma 2014 | esite 

Aiemmat toimintakertomukset ja -suunnitelmat löytyvät kohdasta Arkisto.

In English

brochure